Υπαπαντή

Υπαπαντή

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Όταν πέρασαν σαράντα ημέρες από την σωτήρια ενανθρώπηση του Κυρίου και την Γέννηση του από την Υπεραγία Θεοτόκο χωρίς άνδρα, προσήλθε ο Κύριος στο ιερό κατά την σημερινή ημέρα από την Παναγία Μητέρα του και τον δίκαιο Ιωσήφ, τον μνηστήρα της Θεοτόκου, σύμφωνα με την διάταξη του σκιώδους και παλιού Νόμου.

Τότε λοιπόν ο γέροντας Συμεών, στον οποίο είχε αποκαλυφτεί να μην δει θάνατο προ του δει τον Χριστό Κυρίου· τότε, λέω, αυτός δέχθηκε τον Κύριο στις αγκάλες του και ευχαριστώντας τον Θεό, αναφώνησε· «Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Και ύστερα από αυτό με χαρά απολύθηκε από την παρούσα ζωή, και αντί αυτά τα πρόσκαιρα και επίγεια, έλαβε τα ουράνια και αιώνια.

Η Σύναξης της εορτής αυτής τελείται στον σεβάσμιο οίκο της αχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, ο οποίος βρίσκεται στις Βλαχέρνες.

Πηγή: Συναξαριστής, Τόμος Γ’: Ιανουάριος-Φεβρουάριος, Εκδόσεις: Συνοδεία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη ”Άγιος Σπυρίδων Α”, Νέα Σκήτη Άγιον Όρος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο