Αναστάσιμο Φως

Καλώς ήρθατε στην σελίδα

background
Tomb of Jesus Christ in Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem
Tomb of Jesus Christ in Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem

Η Αληθινή Νηστεία

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Γι’ αυτό, παρακαλώ, τουλάχιστον τον υπόλοιπο χρόνο της νηστείας ας τον χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει, και κάθε εβδομάδα, μάλλον δε καθημερινά ας εξετάσουμε τον εαυτό μας και τα μεν ελαττώματα μας να τα ξεριζώνουμε από την ψυχή μας, να φροντίζουμε όμως για τη δημιουργία κατορθωμάτων, καθώς προέτρεπε ο προφήτης Δαυίδ, και να απομακρυνόμαστε από τα κακά και να φθάσουμε στην αρετή, γιατί αυτή είναι η αληθινή νηστεία. Εκείνος που θυμώνει, ας διώξει από την ψυχή του το πάθος που ενοχλεί τον ευσεβή λογισμό και ας αγαπήσει την πραότητα και την καλοσύνη. Ο οκνηρός και ακόλαστος, ο οποίος σύρεται συνεχώς προς τα κάλλη των σωμάτων, αφού βάλλει χαλινάρι στις σκέψεις του και αναγράψει στο πλάτος της διανοίας του τον νόμο του Χριστού, ο οποίος λέγει: «Καθένας που βλέπει γυναίκα, για να επιθυμήσει, ήδη διέπραξε με αυτήν την μοιχεία μέσα στην καρδιά του» (Ματθαίος. 5,28), να διώξει το πάθος της ακολασίας και να κατορθώσει την σωφροσύνη. Ο αυθάδης στην γλώσσα, και όταν απλώς λέγει τα ακόλουθα, να μιμείται πάλι τον προφήτη και να λέγει, «τοποθέτησε, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και φραγμό γύρω από τα χείλη μου (Ψαλμοί. 140,3). Και ποτέ να μην προφέρει τα λόγια αυτά απλά και ως έτυχε, αλλά να ακούει τον Παύλο, ο οποίος λέγει: «Κάθε κραυγή και θυμός και βλασφημία και αισχρολογία και απρεπής αστειότης, ας είναι μακριά από σας, με κάθε κακία» (Εφεσίους. 4.31) και πάλι «Αν υπάρχει κάποιος λόγος για να οικοδομή της πίστεως, ας λέγεται, για να μεταδίδει χάρη σε όσους ακούνε» (Εφεσίους. 4,29).

Πηγή: Χρυστομικός Άμβων ΣΤ΄, Μετάνοια, Εξομολόγησης, Νηστεία, Θεία Κοινωνία, Έκδοσις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Νέα Σκήτη Άγιον Όρος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο