Ζήλια – Φθόνος

Ζήλια – Φθόνος

Ο ύπνος της ψυχής είναι η ζήλεια, ο φθόνος, που γεννιέται από την υπερηφάνεια. Μη ζηλεύεις, αδελφέ μου, κανένα άνθρωπο για την ευτυχία του εδώ στη γη. Μη ζηλεύεις τον πλούσιο και τον ένδοξο. Μη ζηλεύεις «θησαυρούς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σῆς και βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέφτεται διορίσσουσι καὶ κλέφτουσι·»(Ματθ.6.19). Να ζηλεύεις και να μιμείσαι τον εργάτη της αρετής, τον άνθρωπο του Θεού τον χαριτωμένο από το Άγιο Πνεύμα, τον πιο ένδοξο από τους ενδόξους και τον πιο πλούσιο από τους πλουσίου, που αποταμιεύει « θησαυρούς ἔν οὐρανῶ, ὅπου οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, και ὅπου κλέφται οὗ διορίσουσιν οὐδέ κλέπτούσιν·» (Ματθ.6.20). Μη ζηλεύεις αυτόν που επαινούν και κολακεύουν οι άνθρωποι. Οι ανθρώπινοι έπαινοι είναι ασταθείς και ευμετάβλητοι. Συχνά μάλιστα είναι ιδιοτελείς και υστερόβουλοι.Σήμερα τα λόγια τους είναι «γλυκύτερα ὑπέρ μέλι και κηρίον»(Ψαλμ.18.11). Αύριο το στόμα τους « ἄρας καὶ πικρίας γέμει»(Ρωμ.3.14)

Ζήλευε λοιπόν το μεγαλείο του αφανούς και άδοξου κατά κόσμον ανθρώπου της αρετής,«οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ Θεοῦ»(Ρωμ.2.29). Μη λιώνεις από τον φθόνο βλέποντας άλλους να έχουν όσα εσύ δεν έχεις. Ο δικαιοκρίτης Κύριος γνωρίζει καλύτερα από σένα σε ποιόν θα δώσει κι από ποιόν θα στερηθεί, πότε θα χαρίσει και πότε θα ζητήσει, τι θα δώσει και τι θα αφαιρέσει.«…Ἡ οὐκ ἐξέστι μοι ποιῆσαι ὁ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς;», λέει ο ίδιος ο Κύριος στους εργάτες του αμπελώνος που διαμαρτυρήθηκαν για την άδικη μεταχείριση τους (Ματθ.201-16). Η ζήλεια και ο φθόνος είναι η αιτία κάθε κακού και εχρός κάθε καλού. Απ’ αυτή την αιτία ο Κάιν φόνευσε τον Άβελ, ο Ησαύ θέλησε να εξοντώσει τον Ιακώβ, ο Σαούλ καταδίωξε τον Δαβίδ. Η ζήλεια και ο φθόνος τυφλώνουν τον νου, αμαυρώνουν τη ψυχή, σκοτίζουν την συνείδηση, θλίβουν το Θεό, χαροποιούν τους δαίμονες, κλείνουν τον ουρανό, ανοίγουν την κόλαση. « Ὁ δὲ μισῶν τόν ἀδελφόν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστί καὶ ἐν τῇ σκοτία περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἷδε ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ.( Ά.Ιω.2.11)

Πηγή: Πνευματικό Αλφάβητο, Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο