Εισόδια

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Η είσοδος της Κυρίας Θεοτόκου στον νομικό Ναό προξένησε στους ορθοδόξους χριστιανούς εορτή θαυμαστή και παγκόσμια. Επειδή έγινε με παράδοξο τρόπο και είναι ένα προοίμιο του μεγίστου και φρικτού μυστηρίου της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου, το oποίο δια μέσου της Θεοτόκου επρόκειτο να γίνει στον κόσμο. Έλαβε δε την αφορμή αυτή η εορτή των εισοδίων την εξής υπόθεση. Η παναοίδιμη Άννα, επειδή όλη σχεδόν την ζωή της την πέρασε στείρα, χωρίς να γεννήσει παιδί, γι’ αυτό παρακαλούσε το Δεσπότη της φύσεως μαζί με τον άνδρα της Ιωακείμ να τους χαρίσει ένα παιδί. Και αν επιτύχουν αυτό που επιθυμούν, αμέσως να αφιερώσουν στο Θεό το παιδί που θα γεννηθεί. Και λοιπόν γέννησε παραδόξως αυτήν που έγινε πρόξενος της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων, την κατάλληλη συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους, την αιτία της αναπλάσεως του πεσόντος Αδάμ και της εγέρσεως και Θεώσεως του, αυτήν, λέω, την Υπεραγία και Δέσποινα Θεοτόκον Μαρία. Έτσι όταν αυτή έγινε τριών ετών, την πήραν οι γονείς της και την προσέφεραν κατά τη σημερινή ημέρα στο Ναό. Και εκπληρώνοντας τις υποσχέσεις που έκαναν, αφιέρωσαν την θυγατέρα τους στο Θεό, που τους τη χάρισε. Και την παραδίδουν στους ιερείς και μάλιστα στον τότε Αρχιερέα Ζαχαρία, ο οποίος παραλαμβάνοντάς την μίαν φορά το χρόνο. Και αυτό το έκανε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο οποίος επρόκειτο μετά από λίγο να γεννηθεί από αυτήν, για τη διόρθωση και σωτηρία του κόσμου. Εκεί λοιπόν η παρθένος παρέμεινε δώδεκα χρόνια, τρεφόμενη παράξενα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, με τροφή ουράνια. Αξιώθηκε λοιπόν της εμφανίσεως του Θεού, έως ότου πλησίασε ο καιρός του Θείου Ευαγγελισμού και των ουρανίων και υπερφυσικών εκείνων μηνυμάτων, τα οποία προμήνυαν, ότι ο Θεός ευδόκησε να σαρκωθεί από αυτήν φιλανθρώπως, για να αναπλάσει τον κόσμο που εφθάρη από την αμαρτία, τότε λοιπόν η Θεοτόκος αφού εξήλθε από Άγια των Αγίων, παραδόθηκε στον μνηστήρα Ιωσήφ, για να είναι εκείνος φύλακας και μάρτυρας της παρθενίας της και για να υπηρετήσει, τόσο στον άσπορο τόκο της, όσο και στην φυγή στην Αίγυπτο και στην επάνοδο από εκείνη στην γη Ισραήλ.

Πηγή: Συναξαριστής, Τόμος Β’: Νοέμβριος-Δεκέμβριος, Εκδόσεις: Συνοδεία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη ”Άγιος Σπυρίδων Α”, Νέα Σκήτη Άγιον Όρος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο